Prif Weithredwr

Mae sylfaenydd Cogitamus, Cwnsler strategol Mark, yn cymysgu eiriolaeth, lobïo gwleidyddol, datblygu polisi, adeiladu cynghrair a chyfathrebu â’r cyfryngau mewn dull grymus ac effeithiol iawn o ymdrin â materion cyhoeddus i gleientiaid.

Defnyddiwyd y rhain yn llwyddiannus mewn nifer sylweddol o ymgyrchoedd uchel eu proffil, yn enwedig yn y diwydiant trafnidiaeth, gan gynnwys:

  • nifer o brosiectau yn y farchnad fasnachfreinio reilffyrdd hynod gystadleuol;
  • Mae ystod o gystadleuaeth caffael technoleg trafnidiaeth ymestynnol;
  • deddfu deddfwriaeth gyhoeddus, preifat a hybrid sy’n cefnogi amcanion trafnidiaeth neu amgylcheddol;
  • datganoli pwerau trafnidiaeth o’r canolog i Lywodraeth Leol;
  • ymchwiliadau gan bwyllgorau Seneddol neu gyrff statudol eraill;
  • gweithio i hyrwyddwyr neu wrthwynebwyr i geisiadau cynllunio mawr yn y sectorau morol, hedfan a rheilffyrdd;
  • gwella cysylltiadau diwydiannol a datrys anghydfodau;
  • ceisiadau am arian cyhoeddus ar gyfer prosiectau; A
  • aseiniadau ymgynghori â rhanddeiliaid.

Dangosir rôl Mark gan waith Cogitamus Limited am gludiant Bombardier drwy gydol 2011. Ar ôl cynorthwyo Bombardier i sicrhau contract hanner biliwn o bunnoedd ar gyfer offer signalau rheilffordd, roedd Cogitamus wedyn yn gorfod ymdrin â chanlyniad penderfyniad Llywodraeth y DU i ddyfarnu contract adeiladu trenau mawr dramor. Yn sgil yr ymgyrch ddilynol-lle chwaraeodd Cogitamus ran ganolog, rhoddwyd Gorchymyn amgen gwerth £ 200m i Bombardier ar ddiwedd y flwyddyn, gan sicrhau dyfodol ei ffatri Derby.

Yn bersonol, mae Mark yn Ymddiriedolwr yr ymgyrch dros ymddiriedolaeth elusennol Better Transport ac yn Gadeirydd y Bwrdd rhwng 2007 a 2014.