Wedi’i sefydlu yn 2007, mae Cogitamus yn fusnes materion cyhoeddus a chyfathrebu hynod brofiadol.

Mae ein tîm yn canolbwyntio’n llwyr ar gyflawni eich amcanion busnes drwy ymgyrchu effeithiol, penderfynol, sy’n procio’r meddwl ac yn foesegol.

Drwy weithio ar y lefelau uwch o wleidyddiaeth, y gwasanaeth sifil, busnes, undebau llafur a’r sector gwirfoddol Rydym yn gallu dod â mewnwelediad amhrisiadwy i’ch helpu i ennill eich brwydr, sicrhau eich syniad neu ddod o hyd i’ch cefnogaeth.

‘ Think.Plan.Do. ‘ yw ein slogan gan nad ydym yn eich helpu i greu eich strategaeth yn unig.   Rydym hefyd yn ei gyflwyno i chi drwy ansawdd ein gwasanaeth eiriolaeth, ein sgiliau ysgrifennu a’n gallu i greu cynghreiriau pwerus.

Rydym yn gwneud hyn heb ddefnyddio iaith flodeuol neu ddamcaniaethol.  Nod ein Cwnsler yw cyflwyno allbynnau busnes caled sy’n berthnasol i’ch llinell waelod neu amcanion sylfaenol eich sefydliad.

Dyma pam mae cleientiaid yn troi atom fel cynghorwyr gwerthfawr a dibynadwy am gyngor busnes-savvy i’w helpu i ennill archebion, yn enwedig yn y maes caffael cyhoeddus.  Dyna pam mae gweithwyr proffesiynol fel peirianwyr, dylunwyr ac arloeswyr yn dewis gweithio gyda ni.

Fel ymgynghoriaeth annibynnol, rydym yn gallu cynnig ein huwch dîm talentog ac ymroddgar ar gyfer dylunio a gweithredu eich aseiniad.  Wrth ein penodi ni fyddwch yn canfod bod eich prosiect yn cael ei drin gan interniaid neu iau.

Mae gan ein tîm arbenigedd arbenigol mewn meysydd fel trafnidiaeth, telathrebu, adeiladu, cynllunio, iechyd a chaffael cyhoeddus.  Mae ein hymgynghorwyr wedi eu lleoli yn Llundain, rhanbarthau Lloegr, yr Alban, Cymru ac Ynys Manaw.

Rydym:

  • Deall gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus
  • Gwau polisi a busnes at ei gilydd i nodi a llunio cyfleoedd yn y farchnad
  • Sefydlu cleientiaid fel arweinwyr meddwl ac arloeswyr yn eu maes
  • Nodi a meithrin cynghreiriau ac eiriolaeth gyda’ch rhanddeiliaid a’ch partneriaid yn y sector
  • Helpu cleientiaid i ennill tendrau a Gorchmynion