Ymgynghorydd cyswllt

Ymunodd Mark â thîm Cogitamus yn 2020, ar ôl gweithio o’r blaen yng Nghyfarwyddiaeth rheilffyrdd yr adran drafnidiaeth.

Mae ganddo brofiad helaeth o reoli rheilffyrdd y sector cyhoeddus, gan gynnwys masnachfreintiau rheilffordd a chyflawni prosiectau. Roedd llawer o’r rolau hyn yn cynnwys creu perthynas draws-ddiwydiant effeithiol a chredadwy rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae ganddo brofiad o weithio’n effeithiol gyda Gweinidogion, uwch weision sifil a chyfarwyddwyr cwmnïau gweithredu trenau a chyflenwyr gan gynnwys Network Rail.

O 2016-19 Roedd Mark yn un o brif gleientiaid y rhaglen ar gyfer uwchraddio’r llwybr Trawsgeinine, ac ym mha rôl Cynhyrchodd y ‘ cytundeb cyflenwi cleientiaid ‘ cyntaf rhwng yr adran drafnidiaeth a Network Rail. Cyn hynny, bu’n gyfrifol am noddi portffolio o brosiectau rheilffyrdd yn yr adran drafnidiaeth, gan gynnwys uwchraddio Cross Station y Brenin (£ 525m); ITSO ar gynllun cerdyn call (£ 60m); Mae’r rhaglen genedlaethol gwella gorsafoedd (£ 275m) a’r datganiad allbwn lefel uchel prif linell arfordir dwyrain yn gweithio (£ 400m). Gwasanaethodd hefyd fel pennaeth sicrwydd rhaglen ar dîm noddi ar y cyd Crossrail, a chynhaliodd gyfres o rolau rheoli masnachfreintiau gan gynnwys rheilffyrdd Chiltern, Central Trains, Silverlink a London Midland.

Graddiodd Mark o’r sefydliad astudiaethau trafnidiaeth ym Mhrifysgol Leeds yn 1998 gydag MBA mewn rheoli trafnidiaeth, ac mae’n Gymrawd Sefydliad y peirianwyr sifil, yn aelod o’r Sefydliad Logisteg & Thrafnidiaeth ac yn aelod o Gymdeithas ar gyfer rheoli prosiectau.

Mae Mark hefyd wedi’i achredu’n arweinydd tîm adolygu ‘ risg ganolig ‘ Swyddfa Masnach y byd a chynhaliodd adolygiad NETLIPSE o brosiect seilwaith rheilffyrdd € 125m yn y Ffindir ym mis Awst 2018.