Pennaeth polisi trafnidiaeth

Graddiodd o Brifysgol Hull, ac mae’r polisi gyrfa mewn cludiant Katie yn ymestyn yn ôl i 1998.

Mae ei gyrfa yn cynnwys 5 mlynedd yn gwasanaethu fel pennaeth ymchwil yng Nghomisiwn trafnidiaeth integredig y DU, 4 fel Golygydd ymgynghorol ar bolisi a chynghorydd ar faterion cyhoeddus a chysylltiadau cyhoeddus yn arwain cyhoeddiadau’r diwydiant Transport Times, a 2 yn uwch gynghorydd polisi i newid moddol ymgyrch teithiau gwyrdd.

Katie oedd cynghorydd y panel dyfarnu lefel uchel ar gyfer y Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol am 10 mlynedd.

Rhwng 2012 a 2013, roedd Katie yn Gyfarwyddwr Polisi & ymchwil yn y Gyngres reilffyrdd Ewropeaidd lle bu’n gweithio gyda grŵp cynghori craidd o aelodau o Senedd Ewrop o Bwyllgor trafnidiaeth & twristiaeth Senedd Ewrop yn ogystal ag ystod eang o swyddogion y Comisiwn.

Yn ogystal ag arwain ar gyfer Cogitamus ar ddatblygiadau polisi trafnidiaeth ar draws pob dull, Katie yw ein angor yng Nghaerdydd lle mae’n gweithio, gan hwyluso gwybodaeth arbennig o fanwl am waith Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.