Ymgynghorydd cyswllt

Ymunodd Neil Lindsay â Cogitamus yn 2017 ar ôl gweithio ym maes materion cyhoeddus a chyfathrebu am 20 mlynedd.

Cyn dod yn ymgynghorydd llawrydd, bu Neil yn gweithio i nifer o asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus a chyhoeddus blaenllaw’r DU, gan gynghori ystod amrywiol o gleientiaid. Roedd y rhain yn cynnwys corfforaethau amlwladol, cymdeithasau masnach, sefydliadau’r sector cyhoeddus a rheoleiddwyr, yn ogystal â melinau trafod, cyrff anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd.

Arbenigwyr y sector a gaffaelwyd gan Neil yn cofleidio: trafnidiaeth; seilwaith, cynllunio ac adeiladu; y GIG, gofal iechyd a deunydd fferyllol; gwasanaethau proffesiynol; y cyfryngau, telathrebu a thechnoleg; a bwyd & diod.

Mae Gyrfa Neil hefyd wedi cynnwys gweithio i Aelod Seneddol Ceidwadol, i Gyngreswr yn Washington DC, ac i gyn-Weinidog Cabinet y DU. Mae ei gymwysterau yn cynnwys gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn gwleidyddiaeth & Astudiaethau Seneddol o Brifysgol Leeds.