Uwch Reolwr Ymgysylltu

Ymunodd Michael Stephenson o Leeds â Cogitamus yn 2023 gan ddod ag arbenigedd lefel uwch i’n rhwydwaith o ymgynghorwyr yn rhanbarthau a chenhedloedd y DU.

Yn gyn-filwr o gyfnod Llafur 1997-2010 mewn llywodraeth – ar ôl gwasanaethu fel uwch ymgynghorydd i Brif Weinidog Prydain, Tony Blair – bu Michael wedyn yn Ysgrifennydd Cyffredinol y Blaid Gydweithredol sy’n gweithredu mewn partneriaeth â Llafur a dyma’r trydydd grŵp mwyaf yn Senedd y DU. Mae gyrfa Michael yn cynnwys gwasanaethu fel uwch ymgynghorydd i aelod o’r Cabinet Cysgodol a’r Swyddog Polisi Trafnidiaeth ym mhencadlys y Blaid Lafur.

Daw Michael â phrofiad helaeth mewn materion rhanbarthol, ar ôl gweithio’n uniongyrchol gydag awdurdodau lleol, awdurdodau cyfunol, cyrff datblygu, ASau a sefydliadau busnes ar nifer o faterion heriol yn Swydd Efrog a Gogledd Lloegr yn ehangach.

Yn ogystal â phrofiad helaeth yn sectorau preifat a chydfuddiannol y DU, mae Michael hefyd wedi gweithio ar lefelau uchaf llywodraeth Awstralia, ar ôl gwasanaethu fel Pennaeth Staff i Brif Weinidog Queensland a dal yr un swydd i Weinidog Addysg Queensland.

Mae gan Michael radd Baglor yn y Celfyddydau o Brifysgol Queensland ac mae wedi dysgu gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Griffith a Phrifysgol Queensland Technoleg.