Ymgynghorydd cyswllt

Ymunodd Karin â Cogitamus o Ysgol Fusnes Strathclyde lle roedd hi wedi datblygu a rheoli rhaglenni addysg weithredol.

Yn gynharach roedd wedi casglu dros 30 mlynedd o brofiad o ddatblygu busnes a masnach ryngwladol, gan weithio ar draws y byd ar fynediad i’r farchnad strategol a datblygiadau cynnyrch a gwasanaeth newydd.

Fel ymgynghorydd busnes annibynnol a hyfforddwr gweithredol sy’n canolbwyntio ar arweinyddiaeth, adeiladu tîm, marchnata a thwf strategol, mae Karin wedi adeiladu portffolio eang o wybodaeth mewn sectorau fel ynni, twristiaeth a bwyd a diod, gan weithio ledled y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.