Ymgynghorydd cyswllt

Ymunodd Daniel Paterson â thîm Cogitamus yn 2022 ar ôl dros ddegawd o weithio mewn ymgyrchoedd a pholisi.

Gydag amser a dreuliwyd yn rhedeg melin drafod yn Berlin, yn gweithio i Gadeirydd Pwyllgor Marchnad Sengl yr UE ym Mrwsel a chyflwyno prosiectau sy’n rhychwantu’r sbectrwm gwleidyddol yn Llundain, mae gan Daniel bron i 15 mlynedd o brofiad mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymgyrchoedd a pholisi. Yn ogystal â’i gyflawniadau mewn materion cyhoeddus, mae Daniel wedi gweithio yn y sector logisteg cadwyn gyflenwi.

Wedi’i leoli yn Ne-ddwyrain Lloegr a chyda’i wybodaeth sylweddol am faterion Ewropeaidd, mae Daniel yn dod â phrofiad busnes a gwleidyddol i’w ysgwyddo mewn ystod eang o feysydd polisi.