Cyfarwyddwr, yr Alban & Dirprwy Brif Weithredwr

Mae Cwnsler illiam yn rhoi cipolwg digymar ar fyd cynyddol unigryw gwleidyddiaeth yr Alban. Mae wedi llwyddo i dywys cleientiaid trwy gymhlethdodau Senedd Holyrood ers ei ffurfio yn 1999, ac ymunodd â Cogitamus yn 2007.

Gydag arbenigedd materion cyhoeddus helaeth mewn strategaethau gwleidyddol rhagweithiol ac adweithiol, datblygu polisi, cysylltiadau â rhanddeiliaid a chyfathrebu yn y cyfryngau, mae arbenigedd Illiam wedi cael ei ddefnyddio gan gleientiaid o amrywiaeth eang o sectorau, gan gynnwys: trafnidiaeth, telathrebu, twristiaeth, adeiladu, iechyd ac addysg, yn ogystal â sefydliadau’r sector gwirfoddol a chyhoeddus.

Yn benodol, mae cleientiaid wedi elwa ar waith Illiam ar:

  • datblygu a rheoli rhaglenni cyfathrebu strategol;
  • trefnu a chodi proffil;
  • datblygu deddfwriaeth a pholisi;
  • diwygiadau i ddeddfwriaeth yr Alban;
  • tystiolaeth i ymchwiliadau Pwyllgor Seneddol ac ymgynghoriadau Gweithrediaeth yr Alban;
  • trefnu a rheoli cynadleddau polisi;
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid; A
  • cymorth ar gyfer penderfyniadau caffael cyhoeddus mawr-yn enwedig y rhai â dimensiwn Albanaidd.