Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis y gellir eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan. Efallai y byddwn ni, a rhai darparwyr gwasanaethau trydydd parti, yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Mae rhai yn friwsion parhaus (cwcis sy’n aros ar eich disg galed am gyfnod estynedig) ac mae rhai yn gwcis ID sesiwn (cwcis sy’n dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr).

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gwcis yn http://www.allaboutcookies.org/ a www.youronlinechoices.com/.

Sut rydym yn defnyddio cwcis.

Mae cwcis yn ein helpu ni i weithredu ein gwefannau a’n gwasanaethau a pherfformio dadansoddeg.

Pa gwcis rydyn ni’n eu defnyddio?

Ar hyn o bryd, rydym ond yn defnyddio Google Analytics i fonitro sut y defnyddir ein gwefan. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth yn ddienw ac yn cynhyrchu adroddiadau sy’n rhoi manylion gwybodaeth megis nifer yr ymweliadau â’r wefan, o ble y daeth ymwelwyr yn gyffredinol, pa mor hir yr oeddent yn aros ar y wefan a pha dudalennau yr ymwelwyd â hwy. Mae Google Analytics yn gosod sawl briwsionyn parhaus ar yriant caled eich dyfais. Nid yw’r rhain yn casglu unrhyw ddata personol.

Sut allwch chi reoli cwcis?

Gallwch dderbyn neu wrthod cwcis drwy addasu rheolyddion eich porwr gwe.

I newid eich gosodiadau cwcis, neu os ydych am gael eich hysbysu bob tro y mae Cwci ar fin cael ei ddefnyddio, dylech newid y gosodiadau a ddarperir yn eich porwr gwe er mwyn ein hatal rhag storio Cwcis ar yriant caled eich cyfrifiadur.

Gallwch reoli eich gosodiadau cwcis drwy ddilyn cyfarwyddiadau eich porwr. Dyma rai Dolenni a allai fod o gymorth:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y polisi cwcis hwn gallwch gysylltu â ni info@cogitamus.co.uk.

Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2020