Cynghorydd Strategaeth Ynni

O’i 18 mlynedd fel Aelod Seneddol, mae Albert yn dod â phrofiad gwleidyddol amrywiol ar ynni, materion Cymreig, datblygu rhyngwladol a gweithdrefnau seneddol, ac enw da am gefnogi economi carbon isel.

Gan wasanaethu fel Aelod Seneddol Ynys Môn rhwng 2001 a 2019, mae gyrfa wleidyddol Albert yn cynnwys:

  • Aelod o Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin, sy’n arbenigo mewn datganoli, trafnidiaeth ac ynni.
  • Aelod o Bwyllgor Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol Tŷ’r Cyffredin, aelod arweiniol ar dechnoleg carbon isel, llongau a thrafnidiaeth wyneb.
  • Cynrychioli Senedd y DU a Pwyllgor Datblygu Rhyngwladol Tŷ’r Cyffredin yn COP21 Cytundeb Hinsawdd Paris.
  • Aelod o Banel y Cadeiryddion Siaradwyr – cadeirio Biliau Pwyllgorau, Offerynnau Statudol a dadleuon.
  • Pwyllgor Ynni a Newid Hinsawdd Tŷ’r Cyffredin – aelod arweiniol ar ynni niwclear adnewyddadwy a newydd ac effeithlonrwydd ynni.

Mae Albert yn siaradWr Cymraeg ac mae ganddo ddiploma Prifysgol Cymru mewn Cysylltiadau Diwydiannol a Hanes Cymru, a gradd BA mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Caerefrog.