Swyddog polisi

Mae gan Kofi rôl ganolog yn nhîm monitro Cogitamus, gan ddarparu adroddiadau seneddol a’r cyfryngau cynhwysfawr i’n cleientiaid a’n hymgynghorwyr o ddydd i ddydd, ynghyd ag ymchwil arbenigol ar faterion polisi penodol sy’n effeithio ar gleient.

Mae diddordeb angerddol yn y DU ac mewn materion gwleidyddol byd-eang yn sail i ymgyrch Kofi i adael ‘ pob dim carreg ‘ yn ei ymchwil, gan sicrhau bod holl adroddiadau Cogitamus yn darparu gwybodaeth amserol, hanfodol a pherthnasol iawn.

Mae gan Kofi raddau o brifysgolion Southampton a Toronto gan gynnwys MSc mewn gwleidyddiaeth fyd-eang, ac mae ganddo brofiad sylweddol o weithio yn y sector gwirfoddol sy’n gysylltiedig â materion datblygu rhyngwladol.

Mae Kofi yn gyd-sylfaenydd Gyfarwyddwr Aspecks Ltd, menter gymdeithasol sy’n hyrwyddo ffasiwn moesegol ac yn ceisio cyfuno’r diwydiannau creadigol gyda materion gwleidyddol rhyngwladol.