Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn ein cyfeiriad cofrestredig:
11 Woodfield Road
Peterborough
Y Deyrnas Unedig
PE3 6HD neu ffoniwch 01733 767244