Uwch Ddadansoddydd

Mae Kimberley’n cyfuno sgiliau dadansoddi eithriadol, y gallu i ddistyllu symiau mawr o ddata i becynnau y gellir eu defnyddio a dull creadigol o ddylunio a datblygu dulliau rheoli gwybodaeth a meincnodi sy’n hwylus i ddefnyddwyr.

Ymunodd â Cogitamus o Grant Thornton (RSM Robson Rhodes gynt) lle bu’n hogi ei sgiliau ar ystod o brosiectau ymgynghori yn y sector cyhoeddus gan gynnwys gweithio fel Dadansoddwr arweiniol ar yr adolygiad annibynnol o raglen ‘ cefnogi pobl ‘ y Llywodraeth, Comisiynwyd gan Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog, ac ar aseiniadau i’r adran gwaith a Phensiynau, ystod o awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach a’r gwasanaeth addysg iechyd.

Mae ei rôl gyda Cogitamus yn cynnwys mapio rhanddeiliaid helaeth a rheoli ymarferion ymgynghori cyhoeddus.