Ymgynghorydd cyswllt

Gwasanaethodd Murad Qureshi fel Aelod Cynulliad (AC) gydag Awdurdod Llundain Fwyaf o 2004 tan 2016 a rhwng 2020 a 2021.

Wedi ei ethol yn ac Llafur ar gyfer Llundain gyfan, bu Murad yn ymdrin ag ystod eang o faterion ar draws y brifddinas, gan ddatblygu arbenigedd penodol mewn materion amgylcheddol a Thrafnidiaeth. Fel Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad, bu Murad yn arwain y gwaith o graffu ar strategaethau dwy o feiri cyntaf Llundain ar faterion megis ansawdd aer a sŵn. Gan wasanaethu ar bwyllgor trafnidiaeth y Cynulliad, bu Murad yn rhan o gyfres o ymchwiliadau dylanwadol i bob math o drafnidiaeth o fewn y metropolis.

Roedd Gyrfa gynharach murad yn cynnwys gwaith fel ymgynghorydd amgylcheddol yn y diwydiant olew a nwy oddi ar y môr, mewn adfywio trefol, ac fel aelod etholedig o Gyngor Dinas Westminster. Mae ei gymwysterau’n cynnwys MSc mewn economeg amgylcheddol & adnoddau o Goleg Prifysgol Llundain.