Mae irina yn cefnogi ein cleientiaid sy’n ceisio datblygu marchnadoedd cysylltiadau tramor ac allforio-yn enwedig y rhai yn y gwledydd BRIC fel y’i gelwir: Brasil, Rwsia, India a Tsieina.

Yn wreiddiol o Moscow, astudiodd Irina ym Mhrifysgol economeg Plekhanov a chwblhau ei hyfforddiant iaith Saesneg yn y brif weinyddiaeth ar gyfer gwasanaeth i’r dirprwyaethau diplomyddol a swyddogol yn y weinyddiaeth Rwsia materion tramor. Gweithiodd irina yn Llundain am 20 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau marchnata, gwerthu a dehongli nes ymuno â Cogitamus yn 2012.

Irina yw ein pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cleientiaid tramor sy’n chwilio am wasanaethau ymgynghori, ac ar gyfer hysbysebwyr o’r DU a thramor sydd am wneud defnydd o’n gwefan Cydgasglu info newyddion cyfun. Hi hefyd yw rheolwr ein panel o gyfieithwyr cymwys.