Cyfarwyddwr de orllewin Lloegr

Ymunodd Chris â Cogitamus yn 2022 ar ôl 35 mlynedd yn gweithio mewn materion cyhoeddus, cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu corfforaethol.

Gan weithio ym maes materion cyhoeddus a chysylltiadau cyhoeddus fel ymgynghorydd ac yn fewnol i gwmnïau ar draws sawl sector gan gynnwys trafnidiaeth, mae gan Chris brofiad arbennig mewn hedfan, bod yn Bennaeth Cysylltiadau Llywodraeth BAA plc a gweithio gyda nifer o gleientiaid hedfan a thrafnidiaeth awyr wrth arwain rhwydwaith cysylltiadau cyhoeddus rhyngwladol yn Singapore.

Mae gan Chris arbenigedd mewn addysg uwch hefyd, ar ôl cael rôl Pennaeth Cyfathrebu dros dro mewn prifysgol fawr yn y DU yn ddiweddar.

Wedi’i leoli yn Ne Orllewin Lloegr am y rhan fwyaf o’r 25 mlynedd diwethaf, mae Chris wedi gweithio ar draws y rhanbarth ar amrywiaeth eang o ymgyrchoedd sector cyhoeddus a phreifat.