Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 4, Season 2

Yn y bennod arbennig hon a gofnodwyd yn Lerpwl sy’n canolbwyntio ar brif gynadleddau pleidiau gwleidyddol y DU yn 2023, mae Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod cyhoeddiad y Ceidwadwyr ar fesurau a gynlluniwyd i amddiffyn buddiannau modurwyr. [1:10] ynghyd â chanslo gweddill y rhannau o linell reilffordd gyflym HS2 a gwyro cronfeydd buddsoddi i Network North [7:55]. Yna cawn gyfweliad estynedig am effaith y cyhoeddiad olaf gyda Henri Murison, Prif Weithredwr Partneriaeth [14:51]Pwerdy’r Gogledd. Yna mae Christian a Mark yn adrodd o Lerpwl ar safle Llafur yn syth yn sgil araith y gynhadledd gan Ysgrifennydd Trafnidiaeth yr Wrthblaid a’i chadarnhad o addewidion ar ddiwygio [34:03]bysiau a rheilffyrdd . Yn olaf, Cristnogol canmol gwelliannau diweddar i’r rhwydwaith rheilffyrdd yn y Dinas-ranbarth [39:23]Lerpwl.