Cōgitāmus [verb]
[Lladin. lluosog person cyntaf. amser presennol: Rydyn ni’n meddwl. Rydym yn bwriadu]

Materion cyhoeddus ystyriol

Ymgyrchoedd materion cyhoeddus

O'r cysyniad cychwynnol i gwblhau'n llwyddiannus, rydym yn eich helpu i wireddu eich nodau ymgyrch.

Gallwn dywys eich taith a siapio eich negeseuon i atseinio gyda llunwyr polisi-a harneisio grym gwleidyddol, y cyfryngau a barn y cyhoedd i gefnogi eich syniad.

Ymgynghori & ymgysylltu â rhanddeiliaid

Rydym yn sganio'r dirwedd gyda chi i nodi eich rhanddeiliaid a datblygu sianelau y gallwch eu cyrraedd.

Gall rhannu eich syniadau chi, a rhai nhw, greu cynghreiriaid ac eiriolwyr gwerthfawr i gefnogi eich amcan.

Seneddau & chynulliadau

Rydym yn torri'r swigod o gwmpas sefydliadau gwleidyddol ledled Prydain Fawr ac Ynys Manaw-boed yn genedlaethol, rhanbarthol neu leol-yn eich helpu i ddeall ac ymgysylltu â derbynwyr eich syniadau.

Rydym yn arbenigo yn y sectorau amgylchedd, trafnidiaeth, seilwaith a thechnoleg.

Ein cenhadaeth yw helpu i greu'r drysni lle y gall eich diddordebau a'ch syniadau uno gyda llif gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus.

Cleientiaid Rydym wedi gweithio gyda

Mae eu cysylltiadau gwych â San Steffan a'u Cwnsleriaid gwybodus wedi bod yn adnodd amhrisiadwy.

Ni fyddem yn petruso o gwbl wrth weithio gyda Cogitamus yn y dyfodol nac, yn wir, wrth argymell eu gwasanaethau i sefydliadau eraill.