Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 14, Tymor 2

Mae Christian yn gweld drosto’i hun y fflyd bysiau sy’n cael ei phweru gan hydrogen a gyflwynwyd drwy’r bartneriaeth arloesol rhwng Cyngor Sir Surrey a Metrobus [01:30] cyn trafod gyda Mark Walker ganfyddiadau Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ’r Cyffredin ar ganslo rhannau gogleddol HS2 [30:47]. Yna bydd gwrandawyr yn derbyn diweddariad ar lyfr newydd Christian – ‘The Liberation Line’ – sy’n datgelu stori gyffrous ond anghofiedig peirianwyr y Cynghreiriaid a ailadeiladodd reilffyrdd Normandi a thu hwnt ar ôl D-Day i gyflymu trechu’r Almaen [30:05]Natsïaidd. Yn olaf, mae Christian yn nodi’r addewidion a fethodd a thranc yn y pen draw o hyperloop [39:28].