BRENHINES ELIZABETH II

Tristwyd y tîm yn Cogitamus Limited gan y newyddion ddoe am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II wedi oes o wasanaeth cyhoeddus ymroddedig. Anfonwn ein cydymdeimlad at y Teulu Brenhinol. Duw a achub y Brenin.