Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 9, Tymor 2

Mae Christian yn cyfweld Tim Johnson o Ffederasiwn yr Amgylchedd Hedfan ynghylch pa mor wyrdd oedd yr hediad masnachol traws-Iwerydd cyntaf gan ddefnyddio Tanwydd Hedfan Cynaliadwy mewn gwirionedd [2:40]. Mark Walker a Christian yn trafod y mesurau rheilffyrdd, ffyrdd a hedfan sydd wedi’u cynnwys yn ymateb Llywodraeth y DU i Adolygiad [24:14]Cysylltedd yr Undeb . Mae ein cyd-gyflwynwyr hefyd yn edrych ar yr hyn y mae niferoedd nawdd rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr yn ei ddweud am adferiad [36:53]ôl-bandemig . Yn olaf, mae Christian yn gofyn beth allai penderfyniad cyfreithiol diweddar ar ‘ddyfeisiau trechu’ ddatgelu am dwyllo ar allyriadau [46:15]cerbydau.