Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 8, Tymor 2

Mae Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker yn ymchwilio i fanylion biliau seneddol y DU sy’n ymdrin â cherbydau [1:40] a pedicabs [11:42] awtomataidd ac yn datgelu pam na fydd deddfwriaeth ar reilffyrdd ym Mhrydain Fawr yn mynd y tu hwnt i’r cam [17:15]drafft. Wrth godi ar ad-drefnu gweinidogol diweddar Llywodraeth y DU, mae Christian a Mark yn edrych ar fywgraffiadau a chyfrifoldebau tri deiliad swydd newydd yn Adran Drafnidiaeth y DU. [24:29] cyn archwilio achosion sylfaenol prinder archebion ar gyfer trenau newydd o ffatrïoedd Prydain [29:14] ac a yw cyfyngiadau ar fagiau teithwyr rheilffordd yn unrhyw beth newydd [37:09].