Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 5, Tymor 2

Mewn gwrthwenwyn i sylw dwys diweddar o HS2 a chynlluniau amgen, mae Christian Wolmar a Mark Walker yn edrych ar 5 stori drafnidiaeth o bob cwr o’r DU y gallai gwrandawyr fod wedi colli [2:20]. Mae Christian yn adrodd ar yr hyn a ddywedwyd wrth Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin am anhrefn [11:14]traffig awyr mis Awst, sut y mae Priffyrdd Cenedlaethol yn Lloegr wedi’i darbwyllo i wrthdroi llenwi pont [16:50] reilffordd boblogaidd a pham fod cymaint o gysgodfannau bysiau wedi diflannu o strydoedd Croydon [23:10]. Yn olaf, mae Christian yn gofyn pam na allwn gael strategaeth drafnidiaeth gynhwysfawr ar gyfer y DU [32:19].