Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 23

DIWEDD TYMOR UN! Mae Christian yn archwilio’n fanwl y manteision, yr heriau a’r mythau o amgylch Cymdogaethau Traffig Isel gydag aelod Gwyrdd o Gyngor Dinas Rhydychen, Emily Kerr [2:53]; Yna mae technoleg breswyl arloesol i deithwyr yn Eurostar yn cael ei hesbonio gan Gwendoline Cazenave a Gareth Williams y cwmni gydag Andrew Budd o iProov [24:50]; ac ni fyddai diweddglo tymor yn gyflawn heb i glogwyn ddod i ben [44:00]. Bydd Christian Wolmar a Mark Walker yn ôl ar gyfer Tymor 2 ym mis Medi.