Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 22

Mae Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod yr ymateb ffyrnig i awgrymiadau y bydd swyddfeydd archebu yn y rhan fwyaf o brif orsafoedd rheilffyrdd Lloegr ar gau a’r dadleuon a gyflwynwyd gan eiriolwyr y polisi hwn [01:30]; Mae Christian yn ymgymryd â thaith cab rhwng Paddington Llundain a Rhydychen gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Great Western Railway Mark Hopwood (a rhai gyrwyr medrus iawn) lle maent yn trafod amrywiaeth o faterion gan gynnwys manteision seilwaith a buddsoddiadau mewn gorsafoedd, trydaneiddio anghyflawn, integreiddio â bysiau lleol ac adfer Traphont Nuneham. [11:47]; Yn olaf, mae Christian yn archwilio’r cytundeb yn y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol ar fesurau i leihau allyriadau carbon o longau [37:13]masnachwr.