Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 20

Mae Christian a’i chyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod sut na ddylid defnyddio’r ddamwain drasig a difrifol iawn yn Odisha i atgyfnerthu trofannau darfodedig am ddiogelwch ar Reilffyrdd Indiaidd [00:00]; Yna mae Christian yn dychwelyd at destun galwadau am drwyddedau gyrru graddedig i bobl ifanc yn y DU trwy gyfweld â dau ymddiriedolwr y Clwb Parcio Dan 17 sy’n ymdrechu i wella sgiliau a chymwyseddau gyrwyr ifanc o’r cychwyn cyntaf. [07:42] cyn myfyrio ar etifeddiaeth seilwaith trafnidiaeth y cyn Brif Weinidog (a chyn-AS bellach) Boris Johnson [35:39].