Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 2, Tymor 2

A yw barn amheus Christian Wolmar o gerbydau hunan-yrru yn cael ei gyfiawnhau gan yr adroddiad gan Bwyllgor [1:59]Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin ? A yw’r terfyn cyflymder 20mya diofyn newydd ar strydoedd preswyl yng Nghymru yn nodi’r ffordd i wella diogelwch ar y ffyrdd neu adfail [9:50]economaidd? A fydd dewisiadau gwleidyddol yn gadael gorsaf drawiadol HS2 Old Oak Common fel terfynfa rheilffordd ryfedd Acton i Aston [15:37}? Nod Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker oedd ateb y cwestiynau hyn.