Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 18, Tymor 2

Mae Christian yn siarad yn helaeth gyda Steve Norris, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn Adran Drafnidiaeth y DU rhwng 1992 a 1996, sef y Gweinidog Rheilffyrdd allweddol a wasanaethodd Lywodraeth Geidwadol John Major wrth gyflawni preifateiddio rheilffyrdd Prydain Fawr a chreu strwythurau diwydiant newydd. Wrth fyfyrio ar dwf teithwyr a ddilynodd Ddeddf Rheilffyrdd 1993 yn ogystal ag archwilio’r diffygion a ddaeth i’r amlwg, mae gan Steve lawer i’w ddweud am ddiffygion yn y rhaglen ddiwygio rheilffyrdd sy’n cael eu hyrwyddo gan y Llywodraeth Geidwadol heddiw, ynghyd â rhai cwestiynau miniog ar gyfer dewis arall [2:30]Llafur. Gyda’r Blaid Lafur newydd gyhoeddi cynigion ar gyfer diwygio bysiau ledled Lloegr, mae Christian yn edrych ar yr hyn y gallai hyn ei olygu i ddinasoedd a rhanbarthau sy’n dymuno mwynhau rhwydweithiau bysiau yn fwy tebyg i’r rhai a gymerir yn ganiataol yn Llundain [31:48].