Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 18

Am wythnos! Mae Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker yn adolygu effaith ryfeddol datguddiad y podlediad hwn o gynlluniau Adran Drafnidiaeth y DU i dorri darpariaeth wifi teithwyr ar wasanaethau rheilffyrdd masnachfraint yn Lloegr, gan gynnwys dadl helaeth yn Nhŷ’r Arglwyddi Senedd y DU (yr ydym yn ddiolchgar iawn am y clipiau sain). Mae Christian hefyd yn myfyrio ar ba drafferthion diweddar gydag e-giatiau Llu Ffiniau’r DU mewn meysydd awyr a allai ddweud wrthym am ein bregusrwydd i hacwyr.