Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 16, Tymor 2

Argraffiad cyfweliad dwbl lle mae Christian yn trafod ehangu teithio llesol ar draws y brifddinas gyda Chomisiynydd Cerdded a Beicio Llundain Fwyaf, Dr Will Norman [1:39] a menter newydd i hyrwyddo symudedd cymdeithasol trwy gyflogaeth rheilffordd gyda Steve White, Rheolwr Gyfarwyddwr De-ddwyrain [21:27]Lloegr. Christian hefyd yn adlewyrchu y gallai’r cwmnïau technoleg mawr wedi arbed biliynau mewn costau datblygu gwastraff ar geir di-yrrwr os mai dim ond byddent yn darllen ei lyfr ar oferedd y cysyniad [29:49].