Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 16

Wedi’i ddatgelu – y sefyllfa ddiweddaraf ar ail-lunio diwydiant rheilffyrdd prif reilffordd Prydain Fawr. Yn y podlediad hwn, mae Christian yn siarad yn helaeth gydag Anit Chandarana, Cyfarwyddwr Arweiniol Tîm Pontio Rheilffyrdd Prydain Fawr ar waith GBRTT, yr ystod eang o faterion diwygio y mae’r tîm yn mynd i’r afael â nhw a’r rhagolygon ar gyfer deddfwriaeth sy’n gweithredu Cynllun Williams-Shapps ar gyfer Rheilffyrdd yn yr hyn sy’n weddill yn nhymor seneddol presennol y DU. Christian hefyd yn myfyrio ar y gymeradwyaeth brenhinol cywir ar gyfer llwyddiant Llinell Elizabeth [26:35]Transport for London.