Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 15, Tymor 2

Gyda’r Bil Diwygio Rheilffyrdd Drafft wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth y DU i’w graffu gan Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin, mae Christian a’i gyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod yn union beth mae hyn yn ei ddweud am gyfeiriad teithio ar ôl chwe blynedd o ddiwygio rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr a gofyn a fydd unrhyw un o’r cynigion byth yn cael eu gweithredu [01:30]. Canolbwynt y bennod hon yw cyfweliad Christian gyda Jason Prince, Cyfarwyddwr y Grŵp Trafnidiaeth Trefol a benodwyd yn ddiweddar, sy’n nodi agenda ei sefydliad ar gyfer cyflawni gwelliannau mawr mewn trafnidiaeth gynaliadwy ar draws dinasoedd a threfi [15:44]y DU. Yn olaf, mae Christian yn dathlu ailfrandio rhwydwaith rheilffyrdd Overground Llundain gydag enwau unigol am linellau sy’n adlewyrchu hanes a threftadaeth ein prifddinas.[42:03]