Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 11, Tymor 2

Mae Christian a’i gyd-gyflwynydd Mark Walker yn archwilio adroddiad cadarnhaol ar gynnydd mewn diogelwch awyrennau jet ochr yn ochr â digwyddiadau anghyffredin yn Tokyo a Portland [02:00]. Mae gennym gyfweliad estynedig sy’n datrys mythau am geir trydan gydag Edmund King OBE, Llywydd yr AA [12:40] ac yn archwilio goblygiadau adroddiad Daily Mirror ar raddfa toriadau gwasanaethau bysiau ledled Lloegr [37:55]. Yn olaf, mae ‘Mystic Wolmar’ yn syllu i’w bêl grisial ac yn gwneud rhagfynegiadau am y byd trafnidiaeth ar gyfer 2024 [43:44].