Yn galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 1, Tymor 2

Ry’n ni nôl! Christian Wolmar a Mark Walker yn lansio Tymor 2 gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dair o straeon trafnidiaeth mwyaf yr haf – rheoli traffig awyr mewn argyfwng [1:49], estyniad ULEZ Llundain Fwyaf [5:19] ac adolygiad swyddfa archebu prif reilffordd Lloegr [8:58] – gan gynnwys cymryd yr olaf o arweinydd undeb ASLEF, Mick Whelan [13:51]. Yna byddwn yn mynd â gwrandawyr ar ran gyntaf ein hymweliad sain â safleoedd adeiladu llinell reilffordd gyflym HS2 – y tro hwn Dyffryn Colne [19:30]. Mae Christian o’r diwedd yn gofyn beth sydd angen ei wneud i amddiffyn y rheilffordd ‘troi i fyny a mynd’ ym Mhrydain Fawr.