Galw pob Gorsaf gyda Wolmar, Pennod 21

ANGHYNHWYSOL! Gydag anghydfodau diwydiannol yn parhau i effeithio ar y rhan fwyaf o brif wasanaethau rheilffyrdd teithwyr ym Mhrydain Fawr, mae Christian yn clywed gan arweinydd undeb llafur gyrwyr trenau ASLEF, Mick Whelan, na fu unrhyw gyswllt gan Adran Drafnidiaeth Gweinidogion y DU ers 6 Ionawr [1:04]. Mae Christian a’i chyd-gyflwynydd Mark Walker hefyd yn dilyn yr eitem o Bennod 20 am Fwsffordd [10:12] dan Arweiniad Swydd Gaergrawnt tra bod canolbwynt y bennod hon yn gyfweliad estynedig gyda Howard Smith, Cyfarwyddwr Transport for London Elizabeth Line, sy’n esbonio’r heriau a ragflaenodd lwyddiant syfrdanol y rheilffordd [13:13]newydd hon. Yn olaf, mae Christian yn rhoi argraffiad clawr meddal newydd ei lyfr ‘British Rail: A New History’ mewn cyd-destun [41:33]hanesyddol.