Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 9

Yr wythnos hon, mae amheuaeth amlwg Cristnogol ynghylch yr addewid o gerbydau ffordd ymreolaethol yn cael ei gwestiynu gan Aelodau Seneddol ar Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin [00:48], mae’n cyfweld â Phrif Weithredwr Fforwm Rheilffyrdd Elaine Clark ar faterion sy’n cael sylw gan y gymdeithas fasnach gadwyn gyflenwi ffyniannus hon [20:25], yn archwilio gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Rheilffordd Dyffryn Hafren, Jonathan Dunster, yr heriau sy’n wynebu’r sector rheilffyrdd treftadaeth [24:17] ac yn gresynu’r rhyfeloedd diwylliant sy’n effeithio ar ein palmentydd a’n gofod ffordd [38:54].