Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 5

Yr wythnos hon, mae Christian yn esbonio ehangu Parth Allyriadau Isel Ultra Llundain [00:57], yn archwilio treialon bysiau di-yrrwr yn yr Alban a Swydd Rydychen [09:35], yn cymryd plymio dwfn i grantiau’r UK Levelling Up Fund ar gyfer prosiectau trafnidiaeth gyda ffocws arbennig ar dde ddwyrain Cymru [16:56] ac yn dadlau y dylid codi HS2 yr holl ffordd i Euston [27:52].