Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 2

Mae Christian yn talu teyrnged i ffigwr enfawr o’r diwydiant trafnidiaeth, yn myfyrio ar y sîn cysylltiadau diwydiannol presennol a chyllid rheilffyrdd Prydain Fawr ac yn archwilio capio prisiau bysiau, technoleg e-sgwter ac a all cwmnïau hedfan fyth fod yn wirioneddol ddiogel heb gyd-beilotiaid.