Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 14

Yr wythnos hon mae Christian a’i gyd-gyflwynydd Mark Walker yn archwilio’r toriadau i raglen Traffyrdd Smart Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn Lloegr [1:30], dadansoddi’r hyn y mae grilio Ysgrifennydd Trafnidiaeth y DU, Mark Harper AS gan Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin yn dweud wrthym am y rhaglen diwygio rheilffyrdd ar gyfer Prydain Fawr [8:12], trafod pam y gall ffurfiau dwy olwyn o drafnidiaeth arloesol fod yn syrthio o blaid yn y DU ac mewn mannau eraill [23:27] a myfyrio a yw gyrwyr ifanc yn haeddu mwy o gyfyngiadau ar eu rhyddid ai peidio [29:44].