Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 13

Christian a’i gyd-gyflwynydd Mark Walker yn cymryd golwg agos ar saga’r fferis newydd ar gyfer gwasanaethau llongau ynys yn yr Alban [01:30], craffu ar addewidion am yrru di-ddwylo ar draffyrdd Prydain Fawr [11:15], myfyrio ar ddadeni trenau cysgu yn Ewrop [17:00] a chodi calon ar ragolygon am fyrddio llyfnach o hediadau o feysydd awyr y DU [23:45].