Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 11

Christian a Mark Walker yn trafod cyhoeddi Derby fel pencadlys y dyfodol i Reilffyrdd Mawr Prydain [01:00], sgyrsiau Cristnogol am leihau damweiniau ffordd gyda David Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol y Pwyllgor Ymgynghorol Seneddol ar Ddiogelwch Trafnidiaeth [10:30] ac yn trafod datblygiadau rhanbarth y ddinas gyda Chyfarwyddwr Grŵp Trafnidiaeth Trefol sy’n gadael, Jonathan Bray [22:00] cyn gwahodd syniadau am enwi llinellau unigol Overground Llundain [33:28].