Galw Pob Gorsaf gyda Christian Wolmar, Pennod 10

Christian a’i gyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod newidiadau diweddar i’r amserlen adeiladu ar gyfer rheilffordd gyflym newydd Prydain Fawr HS2 [01:22], cynigion pellach posib ar gyfer diwygio’r drefn rheoleiddio bysiau yn Lloegr [12:10], y drefn ddigynsail ar gyfer awyrennau sifil newydd gan Air India [19:27] a phenderfyniad Canghellor y DU y Trysorlys i beidio â chynyddu treth tanwydd ar gyfer cerbydau ffordd [25:04].