Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 22, Tymor 2

Christian a Mark Walker yn edrych ar brif bleidiau Prydain Etholiad Cyffredinol maniffesto addewidion ar drafnidiaeth gyda phobol Lafur yn boeth oddi ar y wasg [1:35]. Ysgrifennydd Cyffredinol Rhyngwladol Nautilus, Mark Dickinson yn siarad â Christian am faniffesto ei undeb ar gyfer diwydiant llongau masnach ffyniannus yn y DU [15:17]. Christian yn adrodd ei daith feicio o amgylch safleoedd rhyddhau Normandi codi arian ar gyfer elusen cyn-filwyr SSAFA [48:29].