Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 21, Tymor 2

Mae Christian a’i chyd-gyflwynydd Mark Walker yn archwilio’r dewisiadau polisi trafnidiaeth sy’n wynebu pleidiau gwleidyddol y DU sy’n cystadlu i ennill Etholiad [1:25]Cyffredinol 2024. Mae Mark yn cyfweld â Christian am ei lyfr diweddaraf – The Liberation Line – yn adrodd y stori arwrol am sut y gwnaeth ailadeiladu’r rheilffyrdd yn Ffrainc ar ôl D-Day o Fehefin 1944 brysuro buddugoliaeth y Cynghreiriaid dros yr Almaen [20:22]Natsïaidd. Yn olaf, mae Christian yn myfyrio ar awgrym cynnar o anghytundeb posibl rhwng Llywodraeth Lafur bosibl a Maer Llundain ar raddfa datganoli [35:00]trafnidiaeth .