Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 20, Tymor 2

Mae Mark Walker, sy’n aelod o’r tîm Cristnogol, yn ymweld â safleoedd adeiladu trawiadol gorsaf HS2 a thraphont yng nghanol Birmingham i weld sut mae’r prosiect yn trawsnewid cysylltedd a gorwelion [1:30]y ddinas. Maent hefyd yn trafod y troeon diweddaraf yn rhyfeloedd diwylliant gofod ffyrdd y DU gan gynnwys damcaniaethau cynllwynio gwallgof o amgylch ‘dinasoedd 15 munud’ [20:48]. Yn olaf, mae Christian yn gofyn a yw’r busnes ceir clasurol yn derbyn sylw anghymesur gan Adran Drafnidiaeth [31:02]y DU.