Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 19, Tymor 2

Gan gymryd saib byr rhwng cyfweliadau yn y cyfryngau ar gynllun newydd y Blaid Lafur ar gyfer rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr, mae Christian yn trafod gyda Mark Walker y strategaeth, y cynigion, y manylion a’r cwestiynau sydd heb eu hateb o hyd a ddatgelwyd ym mhapur [1:09]yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth Cysgodol. Yna mae Christian a Mark yn archwilio cynnydd Pwyllgor Trafnidiaeth Tŷ’r Cyffredin yn ei waith craffu cyn deddfu ar Fesur [28:51]Diwygio Rheilffyrdd drafft Llywodraeth y DU. Yn ei feddwl terfynol, mae Christian yn archwilio rhai datblygiadau arloesol gan weithredwyr rheilffyrdd mewn cynaliadwyedd…. a phreifatrwydd [34:03].