Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 17, Tymor 2

Gyda streiciau pellach wedi’u trefnu mewn llawer o gwmnïau trenau Lloegr, mae Christian yn siarad â Simon Weller, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol undeb gyrwyr ASLEF, am sut olwg allai fod ar siâp setliad i’r anghydfodau hirhoedlog dros gyflog ac amodau [2:08]. Christian a’i chyd-gyflwynydd Mark Walker yn trafod y datblygiadau diweddaraf yn rhaglen [16:52]diwygio rheilffyrdd Prydain Fawr . Yna mae Christian yn trafod gyda Simon Pirani o’r ymgyrch Fare Free London y rhinweddau a’r heriau wrth wneud trafnidiaeth gyhoeddus mewn dinasoedd mawr am ddim ar y pwynt defnyddio [24:19]. Mae ei feddwl olaf ar y newyddion torcalonnus am gwymp [48:50]Pont Ffordd Baltimore.