Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 12, Tymor 2

Mae Christian yn cyfweld â Rheolwr Gyfarwyddwr Scotland Railway, Alex Hynes, ynghylch sut mae cael strategaeth drafnidiaeth genedlaethol a’r cydweithio mwyaf posibl rhwng trenau a thracio yn pweru arloesedd ar draws y busnes [1:25] cyn edrych yn rhyfedd gyda’r cyd-gyflwynydd Mark Walker yng nghynigion radical LNER ar ei lwybr [30:25]yng Nghaeredin-Llundain. Mae’r podlediad hefyd yn myfyrio ar y cynnydd parhaus o e-feiciau segur ar strydoedd dinasoedd y DU ac yn gofyn pam fod cyn lleied yn cael ei wneud i reoleiddio’r darparwyr [32:50]. Yn olaf, mae Christian yn gofyn a allai’r posibilrwydd o ateb sector preifat ar gyfer HS2 i’r gogledd o Birmingham anadlu bywyd newydd i’r prosiect [36:33]sydd wedi’i ganslo.