Calling All Stations with Christian Wolmar, Episode 10, Tymor 2

Mae Christian a chyd-gyflwynydd Mark Walker yn ystyried uchafbwyntiau newyddion a pholisi trafnidiaeth eu blwyddyn gyntaf o bodledu [1:10]. Christian yn dathlu 30 mlynedd o weithrediadau Eurotunnel gyda John Keefe, Prif Swyddog Corfforaethol a Materion Cyhoeddus yn Getlink Group, yn gofyn beth sydd gan y dyfodol ar gyfer cludo cerbydau ffordd, twf yn y defnydd o drenau teithwyr ac ehangu traffig [5:33]cludo nwyddau rheilffordd. Dilynir hyn gan drafodaeth onest gyda Syr John Armitt CBE, Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU, sy’n datgelu na ymgynghorwyd â’i sefydliad ynghylch cefnu HS2 i’r gogledd o Birmingham ym mis Hydref, ei fod yn ystyried gwerthu’r tir a gaffaelwyd yn annoeth a bod angen Cynllun Rheilffordd Integredig newydd ar Brydain Fawr erbyn hyn. [24:39]. Yn olaf, mae Christian yn canmol gwaith a hirhoedledd Llyfrgell Clwb [42:57]Modelu Rheilffordd Llundain.